Skip to main content

Awers-Art jest pierwszym domem aukcyjnym w Polsce, który swoją działalność koncentruje wyłącznie na sztuce NFT.