MENTOR UO

Mentor to Student Uniwersytetu Opolskiego, pełniący ważne zadanie, to PRZYJACIEL-PRZEWODNIK. Jego zadaniem jest pomoc zagranicznym Studentom, w takich sprawach jak poznanie miasta, odnalezienie się na uczelni czy pomoc w załatwieniu spraw w miejscu, w którym wszyscy posługują się językiem polskim.

MENTOR UO